5 zasad działania ulgi podatkowej IKZE

Rośnie liczba Polaków, którzy otwierają Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. Zwiększone zainteresowanie to efekt lepszej świadomości w zakresie oszczędzania na przyszłą emeryturę oraz możliwość optymalizacji podatkowej. Dzięki uldze można sporo zyskać.

Zgodnie z raportem Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na koniec 2016 roku liczba otwartych rachunków w ramach IKZE  to ponad 640 tys. Ulga podatkowa jest jednym z powodów, dla których coraz więcej osób decyduje się na otwarcie takiego konta. Jest to bowiem prosty i szybki sposób na optymalizację podatkową.

IKZE – ulga podatkowa

Osoby, które posiadają rachunek IKZE i dokonują wpłat w roku podatkowym mogą odliczać od uzyskanego dochodu poniesione przez siebie wydatki z tego tytułu. Taka możliwość pierwszy raz pojawiła się w 2012 roku jako zachęta do odkładania na przyszłą emeryturę.

Obejmująca IKZE ulga podatkowa dotyczy wszystkich podatników, którzy w danym roku podatkowym dokonali wpłaty na własny rachunek oraz osiągają dochody.

Jak działa ulga podatkowa?

Jeśli chodzi o IKZE, ulga podatkowa jest przyznawana każdemu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warto poznać najważniejsze zasady jej funkcjonowania, aby w ten sposób rozwiać wątpliwości oraz uniknąć niedomówień.

1. Maksymalna kwota odliczenia

Podatnik ma prawo odliczyć od dochodu dokonane wpłaty do wysokości określonej w przepisach. Jako że maksymalna kwota nie może przekroczyć 1,2-krotności przeciętnego wynagrodzenia brutto, w 2017 roku na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego można wpłacić nie więcej niż 5 115,60 zł (4 263 zł x 1,2).

2. Ulga dotyczy tylko wpłat dokonanych w danym roku podatkowym

W przypadku, gdy dochód jest niższy niż wysokość wpłaty, podatnik może dokonać odliczenia tylko do wysokości dochodu. Pozostała część nie podlega odliczeniu w kolejnych latach – po prostu przepada. Chcąc maksymalnie wykorzystać profity wynikające z ulgi, przed dokonaniem wpłaty należy oszacować wysokość możliwego do osiągnięcia dochodu.

3. Ulga podatkowa a forma opodatkowania

W IKZE ulga podatkowa dotyczy tylko wybranych form opodatkowania. Odliczenia mogą dokonać wyłącznie podatnicy, którzy rozliczają się:

  • na zasadach ogólnych zgodnie ze skalą podatkową (PIT-36, PIT-37)
  • liniowo (PIT-36L)
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28)

Z prawa do ulgi w ramach IKZE nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający:

  • przychody w oparciu o kartę podatkową (PIT-16A)
  • przychody z umów opodatkowanych ryczałtowo
  • dochody z giełdy oraz inne przychody kapitałowe (PIT-38)

4. Ulga wyłącznie dla osoby posiadającej IKZE

Prawo dopuszcza możliwość skorzystania z ulgi podatkowej w ramach dokonywanych wpłat na IKZE – niezależnie od tego, czy podatnik rozlicza się sam, czy z małżonkiem. Należy jednak podkreślić, że części kwoty do odliczenia nie można przekazać na rzecz współmałżonka. Aby małżonek mógł skorzystać z ulgi podatkowej, musi założyć własny rachunek w ramach IKZE i dokonywać wpłat.

5. Ulga a źródła przychodu

Dokonane wpłaty na indywidualne konto można odliczyć od dochodu zarówno w przypadku umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenie, jak i w przypadku dochodów osiąganych z prowadzenia działalności gospodarczej.

Wyjątkiem są wpłaty na IKZE dokonywane przez osoby małoletnie. Nie mogą one przekroczyć dochodów uzyskanych przez niego w danym roku z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę i nie mogą być wyższe niż maksymalna kwota limitu ustanowiona na dany rok.

Chcąc zacząć oszczędzać na emeryturę, należy rozważyć  otwarcie IKZE. Dzięki takiemu rozwiązaniu, można nie tylko zgromadzić pokaźny kapitał na przyszłość, ale i skorzystać z odliczeń podatkowych podczas składania rocznego zeznania do urzędu skarbowego.

Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami, w tym o ryzykach związanych z posiadaniem rachunku IKZE udostępnianymi przez instytucje oferujące IKZE.
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!