Akademia LTCA – wiadomości z zakresu biznesu i prawa w małym palcu!

Rozwój umiejętności pracowników i kadry zarządzającej przynosi niezaprzeczalne korzyści dla każdej firmy. W interesie pracodawcy jest, by podnosić kompetencje osób zajmujących się podatkami przedsiębiorstwa. Odpowiednie szkolenia to nie tylko podniesienie kwalifikacji pracownika, ale także sukces podmiotu gospodarczego.

Akademia LTCA

Akademia LTCA zrzesza ekspertów w tematyce szkoleń. Przedsiębiorcy odbędą tu profesjonalne szkolenia podatkowe, szkolenie CIT oraz szkolenia VAT. Warszawa, gdyż to tu mieści się siedziba firmy, jest miastem, w którym odbywają się kursy zarówno zamknięte, jak i otwarte. Tematyka spotkań pozwala na kompleksowe zapoznanie się z przepisami mającymi kluczowe znaczenie dla działalności każdej firmy. Przygotowanie się do nadchodzących zmian, czekających nas w obecnym i przyszłym roku w przepisach dotyczących cen transferowych, kosztów uzyskania przychodu, czy źródeł przychodów – to wszystko zapewnią szkolenia podatkowe. Warszawa to miasto, w którym odbyć można ponadto szkolenie z zakresu CIT/VAT/PIT/ Ordynacji podatkowej, obejmujące również omówienie nadchodzących zmian mających wpływ na płynność finansową firm. Szkolenie Split payment i inne mechanizmy uszczelniające VAT to z kolei wprowadzenie do dodatkowych obowiązków administracyjnych, jakie zostaną nałożone na podatników. VAT 2018/2019 – rewolucyjne zmiany przepisów, najnowsze orzecznictwo i interpretacje to szkolenia VAT dotyczące kluczowych zmian w tym podatku. Ceny transferowe, szkolenie podatkowe i szkolenia antykorupcyjne pozwolą z kolei na nabycie potrzebnych umiejętności i wiedzy, potrzebnej również w zarządzaniu.

Szkolenie compliance

Niezaprzeczalne korzyści przynosi każde szkolenie. Compliance to zarządzanie zgodnością polegające na prowadzeniu przedsiębiorstwa w zgodzie z krajowymi i międzynarodowymi wymogami prawa. To zgodność pomiędzy działalnością operacyjną firmy a przepisami branżowymi, wewnętrznymi, zasadami etyki i prawa. Nie jest to łatwe zadanie dla zarządu firmy i wymaga wprowadzania rozwiązań pozwalających na unikanie zagrożeń. Konieczność przestrzegania zgodności wynika nie tylko z obowiązku raportowania w sprawozdaniach finansowych firmy, ale także z oczekiwań kontrahentów i inwestorów. Świadomość odpowiedzialności społecznej, ładu korporacyjnego i czynników środowiskowych rośnie z roku na rok. Dlatego kontrahenci przywiązują coraz większą uwagę do wspomnianych uregulowań. Jak wprowadzić w firmie politykę compliance? Szkolenie kadry zarządzającej to skuteczny sposób na wzrost konkurencyjności firmy na rynku i zlikwidowanie ryzyka złamania obowiązujących przepisów prawnych. Dostarczy ponadto instrumentów potrzebnych do przestrzegania polityki compliance. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.akademialtca.pl.

Rola szkoleń dla kadry zarządzającej

Wiedza z dziedziny podatków i nadchodzących zmian prawnych pozwoli na takie działania firmy, które przygotują ją do zmienionych przepisów. Dzięki temu przedsiębiorstwo zyska możliwość stopniowego dostosowywania się do nowych wymogów. Szkolenia podatkowe zidentyfikują problemy wymagające rozwiązania i zapobiegną zachwianiu płynności finansowej firmy. Zdobyta wiedza da z kolei szansę na skuteczne zarządzanie, co przełoży się na zwiększenie zaufania do przedsiębiorstwa i zyskania przewagi nad konkurencją. Na szczególną uwagę zasługują również szkolenia antykorupcyjne. Pozyskane na nich informacje skutecznie uchronią przed problemami prawnymi, które mogą grozić konsekwencjami nie tylko finansowymi, ale również karnymi, a także utratą reputacji firmy.

Szkolenia kadry zarządzającej i pracowników przekładają się bezpośrednio na korzyść przedsiębiorstwa. Mają także znaczenie dla osoby szkolonej – zwiększają jej kompetencje i pewność swoich umiejętności. Pracodawca zaś zyskuje wykwalifikowaną, zadowoloną kadrę.
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!