All posts by j.pater

Pierwsze dane z USA

Pierwsze z serii danych amerykańskich są zamówienia na dobra trwałego użytku za kwiecień, które wypadają mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami...
USD/CAD: test ważnego oporu

Para USD/CAD testuje właśnie kluczowy średnioterminowy opór na poziomie 1,2400. Wypada tam zniesienie 50 proc. całej spadkowej korekty, jednak przede..Przegląd poranny 26 maja

Sesja Amerykańska: Trudno cos powiedzieć nt. zwyczajowych godzin obrotu w USA, gdyż amerykańscy inwestorzy nie brali udział w handlu (dzień..