Co zmieni się w urlopie ojcowskim?

Paternity leave

Od dłuższego czasu przyjmowało się, że sprawowanie opieki nad nowo narodzonym dzieckiem powinna przejmować matka. Tradycje się jednak zmieniają i pracodawcy zaczęli doceniać rolę taty we właściwym wychowaniu małoletniego. Dlatego też wprowadzono urlop ojcowski. Na czym polega? Jakie przekształcenia czekają młodych ojców w nadchodzącym roku?

Po pierwsze należy powiedzieć, że urlop ojcowski przyznawany jest do momentu aż dziecko skończy 12 miesięcy. Zgodnie z przepisami może trwać maksymalnie 14 dni, łącznie z sobotą, niedzielą oraz świętami. Decyzja uzależniona jest od prywatnej sytuacji rodzica i obecnych potrzeb.

Żeby otrzymać wolne trzeba przygotować odpowiedni wniosek w formie pisemnej, zaprezentować go pracodawcy i oczekiwać na wynik. Powinien być gotowy przynajmniej na 7 dni przed planowanym urlopem, żeby kierownik miał możliwość wprowadzenia zastępstw lub logiczny podział zadań.

Jeśli urlop tacierzyński zostanie przyznany rodzic otrzyma pełne miesięczne wynagrodzenia. Będzie ono wypłacane w ramach średniej z minionych 12 miesięcy pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest przyjęcie ojca ponownie do pracy po zakończeniu urlopu.

red. Justyna Błahut
biznespodatki.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!