Część członków RPP wskazywała w VII na cięcie stóp – sprawozdanie

procent

Podczas posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w lipcu niektórzy jej członkowie wskazywali, że najbliższym czasie może być konieczne obniżenie stóp procentowych, podał Narodowy Bank Polski w sprawozdaniu z lipcowego posiedzenia RPP.

W ubiegłym miesiącu Rada pozostawiła stopy bez zmian, w tym główną z nich na poziomie 2,5%.

„Uzasadnieniem dla tej decyzji było trwające ożywienie gospodarcze, które powinno się przyczynić do wzrostu inflacji w pobliże celu inflacyjnego NBP w horyzoncie projekcji” – poinformował NBP w opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu.

Członkowie Rady byli jednak zdania, że utrzymuje się niepewność dotycząca możliwości osłabienia koniunktury i tempa powrotu inflacji do celu, podał bank centralny.

„Niektórzy członkowie Rady wskazywali wobec tego, że konieczne może być obniżenie stóp procentowych w najbliższym czasie” – głosi dokument.

„RPP uznała, że decyzje dotyczące stóp w kolejnych miesiącach powinny zależeć od oceny napływających danych z punktu widzenia perspektyw dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i kształtowania się inflacji w średnim okresie” – podano w nim.

 

Łukasz Bugaj
DM BOŚ
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!