Czy warto skorzystać z metody kasowej po zmianach?

podatek

W styczniu poprzedniego roku wprowadzono poważne zmiany w metodzie kasowej. Po pierwsze zlikwidowano termin 3 miesięcy, po zakończeniu których właściciel był zmuszony uregulować podatek VAT nawet wtedy, gdy kontrahent nie przekazał należności za zakupy. Jakie jeszcze nowości znalazły się w ustawie?

Do grudnia 2012 roku obowiązkiem podatnika było rozliczenie z przeprowadzonych transakcji w ciągu 90 dni. Nie miało znaczenia czy klient przekazał należność za towary lub usługi. Było to bardzo niekorzystne dla niewielkich firm, gdyż powinny odprowadzać podatek od przychodów, których nadal nie otrzymały.

Obecnie nie obowiązują ograniczenia czasowe. W związku z tym właściciel firmy nie ma obowiązku przekazywać opodatkowania, kiedy nie uzyskał jeszcze wszystkich środków.

Trzeba jeszcze powiedzieć, że metoda kasowa nie obejmuje już dostarczania przesyłek za pośrednictwem automatów oraz na podstawie wewnętrznych zasad, pobierania dotacji, dopłat i innego wsparcia finansowego oraz wykorzystywania urządzeń telefonicznych na monety lub karty telefoniczne.

red. Justyna Błahut
biznespodatki.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!