Dane w USA

usa

Od opublikowania poprzedniego szacunku dynamiki PKB w I kwartale inwestorzy i analitycy otrzymali kolejne raporty – najważniejszym były dane o bilansie w handlu zagranicznym w ostatnim miesiącu I kwartału – więc nikt nie miał wątpliwości, iż dynamika PKB będzie jednak ujemna. Oczekiwano spadku o 0,8 procent, a odczyt pokazuje 0,7 procent. Różnica minimalna i właściwie potwierdza oczekiwania rynku. W skrócie rzecz ujmując dane mają znaczenie tylko w kontekście pytania, czy gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu w kolejnych kwartałach. W ostatnich latach pojedyncze kwartały ujemnego wzrostu były standardem, jak standardem był powrót do wzrostu. Dlatego też reakcja na dzisiejsze dane musi być ograniczona, a waga samego ujemnego wzrostu będzie miała większe znaczenie, gdy pojawią się dane za II kwartał.

Adam Stańczak
DM BOŚ
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!