Dlaczego warto wybrać polisolokatę Skandia?

handshake isolated on business background

Oszczędzanie jest jednym z trudniejszych zadań związanych z domowym budżetem. Często też stajemy przed wyborem, oszczędzać czy ubezpieczać swoje życie? Praktycznie zawsze powinniśmy odnosić korzyści z każdej formy inwestycji, jednak podatek Belki skutecznie nam to utrudnia. Dlatego właśnie stworzone zostały polisolokaty, od których nie musimy odprowadzać kilkunastu procent podatku do urzędu skarbowego.

Dodatkowo otrzymujemy ubezpieczenie, którego nie mamy w przypadku zwykłych lokat, a także mamy możliwość wcześniejszej wypłaty środków bez konieczności uruchamiania ubezpieczenia. Po przejrzeniu ofert różnych towarzystw ubezpieczeniowych mój wybór padł na Invest Life w Skandii.

Czym jest polisolokata?

Produkt ten jest lokatą, z której po określonym czasie zostaną wypłacone środki ulokowane na koncie powiększone o premię. Dzięki temu, że jest to według prawa nie lokata, a ubezpieczenie, nie zostanie od kwoty tej pobrany 19% podatek i oszczędność, a nawet zysk będzie dużo większy niż przy zwykłej lokacie. W przypadku tego produktu wskazujemy również osobę uposażoną, która w razie naszej śmierci otrzyma wszystkie środki.

Warunki Invest Life Skandia

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką regularną, czym jest Invest Life Skandia umożliwia nam ubezpieczenie na życie a także na dożycie, które obowiązuje do końca trwania umowy. Po tym okresie będzie można wypłacić zgromadzone na koncie środki lub kontynuować ubezpieczenie na życie i nadal wpłacać składki regularne aż do ukończenia 85 roku życia. Wysokość wypłacanego świadczenia z ubezpieczenia równa jest 100% jego sumy powiększone o wartość rachunku w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz podlega wyliczeniu zgodnie z tabelą rodzajów zdarzeń i wynosi maksymalnie 100% sumy ubezpieczenia w przypadku częściowego inwalidztwa w wyniku NW. W przypadku umowy na dożycie do końca trwania umowy wypłacane świadczenie równe jest wartości rachunku.

Bonusy i wysoka suma ubezpieczenia

Biorąc pod uwagę ogólne warunku ubezpieczenia, oferta Invest Life od Skandii jest jedną z najkorzystniejszych na rynku również ze względu na możliwość większej inwestycji. W produkcie tym mamy możliwość otrzymać bonus za regularne oszczędzanie. Jeśli spełniamy określone umową warunki, możemy otrzymać nawet 15% bonusu w okresie od 4 do 10 roku polisy, a także nawet do 60% bonusu po 10 latach trwania umowy. W każdym momencie trwania umowy można również wpłacać dodatkowe kwoty, minimum 100zł. Ogromną zaletą polisy Invest Life jest dodatkowe świadczenie w przypadku częściowego lub całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
There is 1 comment

Dodaj go pierwszy!

Post a new comment