Dotacje dla firm transportowych

Firmy działające w branży transportowej są narażone na wysokie koszty, a ich rozwój wiąże się z ciągłymi inwestycjami w sprzęt. Dla młodych firm wyzwaniem jest zakup nowych pojazdów. Jak wygląda sytuacja z dotacjami? Czy firma transportowa ma prawo ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej?

Przynależność do Unii Europejskiej wiąże się z wieloma benefitami. Jednym z nich są dofinansowania na rozwój firmy. Z otrzymaniem takiej pomocy wiąże się jednak wiele warunków, które trzeba spełnić. Nie w każdym przypadku będzie można starać się o dotacje. W jaki sposób firma transportowa może ubiegać się o pomoc?

Fundusze europejskie posiadają szeroki wachlarz wsparcia dla inwestycji w różnych sektorach gospodarki. Uwzględnia się tutaj także firmy, których głównych zajęciem jest transport Gdynia. Właściciele firm mogą ubiegać się o różny poziom dofinansowania. Zależy to od rodzaju projektu, wielkości firmy oraz miejsca lokalizacji projektu.

Firmy z sektora transport, spedycja Gdynia i logistyka mogą ubiegać się o dotacje na działalność badawczo-rozwojową, programy szkoleniowe oraz rozwój powiązań kooperacyjnych. Firmy transportowe jednak mają pewne ograniczenia w stosowaniu dotacji unijnych. Ze względu na specyfikę tego sektora i licznych problemów związanych z zakłóceniem konkurencji w sektorach transportu drogowego czy lotniczego, firmy kwalifikowane jako transportowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu środków transportu.

Pomimo tego, nic nie stoi na przeszkodzie, aby firmy ubiegały się o dofinansowania. W tym wypadku warto zorientować się jak wygląda pomoc z Programów Regionalnych wspomagających rozwój firmy. W tym przypadku dofinansowanie obejmuje rozwój kadry lub nowych usług. Zakup pojazdów nie może być więc zrealizowany poprzez środki unijne.

Rozwój firmy to nie tylko inwestycja w nowoczesną flotę. Dotacje umożliwiają alokacje budżetów, które wcześniej były przeznaczone na rozwój kadr czy nowych usług, dzięki czemu w późniejszym okresie można myśleć o rozwoju floty pojazdów.
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!