Jak współcześnie wygląda problem uzależnień?

texas-holdem-poker

Można powiedzieć w teorii, że o uzależnieniach dość często się mówi, dlatego pojawia się wrażenie, że ten problem jest zrozumiały dla wielu osób i traktowany z należyta powagą. Z drugiej strony są również takie sytuacje, w których nie ma żadnych działań organów państwowych i społecznych w tym zakresie, nie ma dążenia do tego, by ten problem ograniczyć. Pojawiają się dyskusje, w których każdy stwierdza, że uzależnienia są szkodliwe i mocno nad tym ubolewa, ale tak naprawdę nie podejmuje się żadnych działań, by sobie z tym poradzić. Taka bierność również wpływa na to, że te zjawiska są trudne do pokonania. W ten sposób właściwie już od początku przegrywa się po prostu starcie z tymi produktami. Omówienie tego tematu w szerszym kontekście może więc wydawać się wskazane i warto to wziąć pod uwagę.

Na początku trzeba wskazać, że ten problem ma charakter społeczny, ale nie będzie definiowany w Encyklopediach czy dokumentach Kościoła. Nie ma żadnego dokumentu, który definiowałby również sam nałóg. Wydaje się, że wskazanym będzie więc sięgnięcie do języka angielskiego i tam poszukiwania źródeł słowa addiction. Droga zaprowadzi nas do łacińskiego słowa addictus, które oznaczało ono osobę, która była oddana wierzycielowi ze względu na to, że nie była w stanie spłacać swoich długów. Tak rodziło się ubezwłasnowolnienie.

Uzależnienie jest rzeczywiście istotnym problemem, który wpływa na wiele różnorakich dolegliwości. Od dawna był to taki temat, który podejmowany był przez studia psychologiczne, biologiczne czy socjologiczne. Podkreślać się będzie fakt dużej złożoności tego problemu. Wystarczy bowiem powiedzieć przynajmniej kilka uzaleznien, by zobaczyć jak ten temat jest szeroki i jak wiele może się pod nim kryje, tak naprawdę uzależnić się można obecnie od wszystkiego, gdy tylko straci się kontrole nad tym co z daną rzeczą się robi i jak się zachowuje. Uwolnienie od uzależnień okazuje się być bardzo trudne. Jednym rozwiązaniem właściwie będzie dobrze kierowana psychoterapia.

Siecioholizm to jednostka zaburzeń psychicznych, które nie są klasyfikowane, na które składać się może używanie internetu w sposób niekontrolowany, tak że jest to zbyt częste i nosi znamiona patologii. Osoby, u których będzie się takie zaburzenia stwierdzać najczęściej spędzają dzień przed komputerem i decydują się oglądanie takich stron jak czaty, fora internetowe, portale dyskusyjne i spolecznościowe. U takich osób występuje również problem z tym, że plan dnia zostaje zrujnowany i nie będą mogli funkcjonować normalnie. W sieci dość łatwo taką osobę, która ciągle spędza czas w nocy w internecie będzie można wyłapać.

Siecioholizm to jednostka zaburzeń psychicznych, która nie będzie klasyfikowana. Natomiast tym nałogiem, który nadal wystepuje najczęściej będzie nadmierne spozywanie alkoholu noszące znamiona patologii. Jest to uzależnienie, w którym będzie problem z kontrola ilości spożywanego alkoholu. Jeśli będzie on w dużych ilościach spożywany pozornie będzie dobrze, potem poczujemy się gorzej i znów będziemy chcieli sięgać po kolejne procenty.

Zobacz więcej: texas-holdem-poker.edu.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!