Jak wyglądają uzależnienia we współczesnym świecie?

supresantyapetytu

W teorii wydaje się, że o uzależnieniach mówi się całkiem sporo w różnych miejscach. To sprawia, że wiele osób uważa iż ten problem dociera do ludzi i jest szeroko omawiany. Jednak praktyka wygląda zupełnie inaczej i te podejmowane działania są nikłe, albo też nie ma ich w ogóle. Jeśli zwrócimy uwagę między innymi na jednostki państwowe czy społeczne instytucje to okaże się, że są one bierne w tym problemie. Pojawiają się dyskusje i ubolewanie nad skutkami jakie powodują uzależnienia, jednak na tym się kończy, nie ma podejmowanych żadnych działań, by poradzić sobie z tym problemem. Ta bierność okazuje się być czynnikiem, który tak naprawdę może sprzyjać rozwojowi tego właśnie problemu. Wiadomo zaś, że uzależnienia powodują określone skutki psychiczne i fizyczne, dlatego warto ten temat potraktować nieco poważniej,.

Uzależnienie to forma problemu, który ma społeczne podłoże. Nie znajdziemy definicji tego słowa w encyklopediach, leksykonach czy dokumentach Kościoła. Takiej definicji nie ma także, jeśli chodzi o słowo nałóg. Dlatego warto będzie zajrzeć do języka angielskiego i tam szukać źródeł tego słowa. Słowo addiction pochodzi z języka łacińskiego od słowa addictus, co oznaczało w Starożytnym Rzymie osobę, która była oddana przez sąd wierzycielowi za długi, których nie spłacała. Było to ubezwłasnowolnienie takiej osoby.

Uzależnienie to problem, który ma również podłoże psychiczne, dlatego nie powinny dziwić badania psychologiczne, biologiczne i społeczne, które dotyczą tego właśnie tematu. Zawsze podkreślano, że ten problem jest złożony, ponieważ uzależnienie wynikać możę z różnych czynników i to one decydują o tym jaki problem będzie w danej sytuacji miał miejsce. Uzależnić można się od alkoholu, seksu, telewizji, narkotyków, nikotyny, ale również od pracy. Źródła są praktycznie nieograniczone, dlatego jest to tak szerokie zagadnienie, którego jednym wpisem nie da się omówić.

Szczególnie w ostatnim czasie problemem staje się tak zwany siecioholizm a więc uzależnienie od internetu, co dotyczy osób, które nie są w stanie racjonalnie kontrolować czasu spędzanego przed komputerem. Będzie to prowadzić do poważnych zaburzeń życia w społeczeństwie. Osoby uzależnione od internetu swój czas spędzają przede wszystkim na grupach dyskusyjnych, czatach czy forach. Takim poważnym problemem będzie także to, że u tych osób występuję zaburzenie poczucia czasu i rytmu dobowego. Dlatego jest rzeczą charakterystyczną, że w godzinach nocnych w internecie spotyka się te same osoby, to właśnie znak ich problemów. W Polsce, gdy chodzi o uzależnienia nadal najwięcej osób ma problem z alkoholem. Spożywanie go będzie powodować, że istnieje pozorna przyjemność, Gdy po wytrzeźwieniu tej pozornej przyjemności zaczyna nam brakować dochodzi do tego, że znów chcemy się napić i tak rodzi się uzależnienie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że ten problem powoduje również wiele problemów ze zdrowiem, dlatego uzależnienie od alkoholu może być brzemienne w skutkach i powodować może daleko idące konsekwencje.

Zapraszamy po więcej informacji na: supresantyapetytu.info.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!