Jakie obowiązki ciążą na PCPR?

rodzina

PCPR to powstała na potrzeby powiatu jednostka, która zajmuje się sprawami społecznymi podległego rejonu. Zadania Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie są normowane przez przepisy sprzed 9 lat. Jakie są pozostałe obowiązki tej niewielkiej organizacji?

Na wstępie trzeba wyjaśnić, że zatrudnieni w PCPR to urzędnicy państwowi, którzy zarządzają sprawami administracyjnymi i budżetowymi. Aczkolwiek to nie wszystko, ponieważ poza sprawami biurowymi trzeba załatwić wiele nieprawidłowości.

PCPR otacza swoją opieką rodziny z problemami patologicznymi lub biednymi. Wszystkie czynności wdrażane są dla poprawy jakości życia nieletnich oraz ich rodziców, wskazania lokum dla bezdomnych, przydzielenia dodatków dla bezrobotnych oraz objęcia wsparciem dzieci narażonych na zdeprawowane środowisko.

Dodatkowo jednostki Państwowego Centrum Pomocy Rodzinie posiadają środki na cele społeczne, między innymi poprawę sytuacji materialnej rodzin ubogich, wykupienie posiłków lub wakacji dla dzieci w ciężkiej sytuacji rodzinnej. Pieniądze skierowane do dyspozycji PCPR pochodzą od starosty, który podejmuje decyzję o przekazaniu konkretnej sumy na każdy rok.

red. Justyna Błahut
biznespodatki.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!