Kiedy można pozwać księgowego o popełnienie błędów?

podatki

Zawód księgowego jest bardzo trudny i wymaga wiedzy oraz rozeznania w branży. Oprócz tego należy ukończyć studia, wyjeżdżać na kursy oraz warsztaty. Niejednokrotnie niewielki błąd może zadecydować o ostatecznym wyniku i późniejszych kłopotach z US. W jakich przypadkach księgowy odpowiada za swoje czyny?

W zgodzie z przepisami o odpowiedzialności cywilnej można mówić w stosunku do sytuacji, kiedy osoba jest w stanie określić skutki zdarzenia, a swoim działaniem wpływa na ich powstania. Dlatego też musi wziąć na siebie wszystkie sankcje karne za dokonane przestępstwa lub inne zbagatelizowanie przepisów.

Okazuje się natomiast, że w księgowości zatrudniony nie odpowiada bezwzględnie za własne czyny. Z całą pewnością swoje obowiązki zawodowe powinien wykonywać jak najlepiej, jednak nie jest obarczany winą za nieprawidłowości.

Wszelkie roszczenia lub oskarżenia są kierowane do kierownika punktu lub biura, który nadzoruje podwładnych i działa w ich imieniu. Dlatego też skargi i zażalenia muszą zostać wysłane do przełożonego, który zadecyduje o podjęciu kolejnych kroków.

red. Justyna Błahut
biznespodatki.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!