Kto powinien pamiętać o podatku leśnym?

las

W 1991 roku, na mocy odpowiedniej ustawy, wprowadzono podatek leśny. Oprócz tego opisano reguły dotyczące składanych opłat oraz ewentualne odstępstwa. Kogo przede wszystkim dotyczy podatek? Kiedy powinien zostać uregulowany?

W zgodzie z przepisami obowiązek uiszczania podatku leśnego dotyczy właścicieli, wieczystych użytkowników oraz posiadaczy lasów. O konieczności przekazywania opłat wyrokuje decyzja, która wysyłana jest na adres podatnika.

Ustanowiono jednak kilka wyjątkowych sytuacji, w których opodatkowanie nie jest nakładane. Chodzi przede wszystkim o lasy, których szacowany wiek nie przekracza 40 lat, wybrane drzewa znajdują się na liście zabytków lub należą do użytków ekologicznych.

Dodatkowo przepis ten nie obejmuje obszarów leśnych, gdy należą do instytucji oświatowych, naukowych, instytutów badawczych lub zakładów pracy chronionej. O nieprzewidzianych ulgach może decydować Rada Gminy, która zapoznaje się z każdym przypadkiem i przekazuje odpowiedź.

red. Justyna Błahut
biznespodatki.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!