Kto wybiera starostę?

polska orzeł

Powiat jest jednostką terytorialną, na czele którego znajduje się zarząd. W składzie znajduje się starosta, zastępca oraz pozostali członkowie. W wyborach bierze udział rada powiatu, która decyduje o składzie zarządu. Jednak nie każdy może sprawować takie funkcje. Czy każdy może zostać starostą? Jakie warunki powinien spełniać kandydat?

Po pierwsze starostą może zostać jedynie obywatel Polski, który dysponuje pełnią praw publicznych oraz ma czynne prawo wyborcze. Dodatkowo musi posiadać specjalistyczne wykształcenie oraz doświadczenie, które będą podstawą jego pracy. Standardem jest, że przeszłość przestępcza eliminuje kandydata.

Oprócz wcześniejszych ustaleń starosta powinien pozostawać bez pracy, tzn. nie może łączyć innych sprawowanych posad oraz stanowisk z rolą przewodniczącego zarządu powiatu. Warunkiem jest zakończenie dotychczasowej ścieżki zawodowej.

Jeśli działania starosty okażą się krzywdzące dla powiatu lub starosta samodzielnie podejmie decyzję, że nie może dalej sprawować powierzonej funkcji istnieje opcja odwoławcza. Wówczas rada powiatu jeszcze raz wskazuje następcę większością głosów.

red. Justyna Błahut
biznespodatki.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!