Nieślubne dziecko – czy należy mu się spadek?

Aby odpowiedzieć na to pytanie najpierw musimy się dowiedzieć co mówi o dziedziczeniu prawo spadkowe a mówi ono sporo. Po pierwsze na pierwszym miejscu zawsze jest testament, czyli ostatnia wola zmarłego. Jeśli w testamencie dział spadku przypada na biologiczne, nieślubne dziecko, to nie będzie z tym najmniejszym problemu. Jednak jeśli dziecko zostało pominięte w testamencie, wtedy może ono ubiegać się o zachowek, o którym mowa będzie również w dalszej części artykułu. Jeśli jednak zmarły nie pozostawił testamentu, wtedy nieślubnemu dziecko przysługuje taka sama część spadku, jaka przysługuje pozostałej części rodziny. We wszystkich przypadkach stwierdzenie nabycia spadku odbywa się przed sądem lub notariuszem.

Co zrobić, jeśli nieślubne dziecko zostało pominięte w testamencie?

Może się zdarzyć tak, że nieślubne dziecko zostanie zapomniane w testamencie, lub celowo pominięte, jednak nie należy się tym zbytnio przejmować. Jak mówi prawo spadkowe jeśli zaistnieje taka sytuacja, to spadkobierca może ubiegać się o zachowek. Jest to część spadku, przysługująca mu prawnie po śmierci spadkodawcy. Jednak aby doszło do takiego obrotu spraw muszą być spełnione pewne warunki. Przede wszystkim ojciec dziecka musi być jego rodzicem biologicznym, a co to oznacza? Ni mniej ni więcej oznacza to, że musi on być wpisany w akcie urodzenia jako ojciec. Dlatego jeśli dokonywany jest dział spadku należy dostarczyć konkretne dokumenty, które pozwolą udowodnić autentyczność, wraz z aktem zgonu.

Co zrobić, jeśli zmarły nie zapisał testamentu?

Sprawa ma się wtedy o wiele prościej. Prawo spadkowe mówi, że w takim wypadku odgórnie majątek rozdzielany jest pomiędzy najbliższą rodzinę. Aby lepiej naświetlić jak przedstawia się sytuacja, rozpiszę przypadkowy dział spadku. Załóżmy model rodziny 2+2. Dwoje rodziców – Ojciec (z nieślubnym dzieckiem), oraz aktualna małżonka. Do tego dopiszmy jedno dziecko nieślubne czyli na przykład syn, oraz dziecko ślubne córkę. W takim wypadku, kiedy zostanie dokonane stwierdzenie nabycia spadku, majątek dzielony jest na 3 równe części. Każdy z członków rodziny zmarłego w ten sposób dostaje 1/3 całkowitej kwoty spadku.

Kiedy nieślubnemu dziecku nie należy się spadek?

Występują konkretne sytuacje, w których dziecku spadek ten nie przypada. Powodów może być kilka a między innymi są to:
– wydziedziczenie przez spadkodawcę, oznacza pozbawienie zstępnych (czyli osób spokrewnionych ze zmarłym w linii prostej), małżonków oraz rodziców zachowku.
– odrzucenie spadku przez osobą, której takowy przysługuje lub został zapisany w testamencie.
– zrzeczenie się dziedziczenia spadku po zmarłym.
– jeśli spadkodawca, nie jest przedstawiony w akcie urodzenia, jako biologiczny rodzic nieślubnego dziecka, to nie przysługuje mu spadek.

Aktu wydziedziczenia, spadkodawca może dokonać w testamencie i wyłącznie z przyczyn wskazanych w art. 1008 k. c.

Co jeśli o spadek ubiegają się również inne spokrewnione w linii prostej osoby?

Z mocy ustawy – jeżeli spadkodawca nie zdecydował inaczej sporządzając testament – majątek w pierwsze kolejności dziedziczą:
– małżonek zmarłego,
– dzieci zmarłego, zarówno ślubne jak i nieślubne.

Dalsza rodzina zmarłego może dziedziczyć majątek na mocy testamentu lub z ustawy. W drugim przypadku tylko wówczas, gdy spadkodawca nie posiadał współmałżonka i dzieci. Dziedziczyć mogą więc np.
– rodzeństwo zmarłego,
– jego wnuki,
– rodzice,
– dzieci rodzeństwa.

Reszta rodziny dziedziczy majątek tylko w przypadku gdy zostaną ujęci w testamencie.

Podsumowanie

Podsumowując, w świetle prawa nieślubnemu dziecku o ile jest ono biologicznym dzieckiem spadkodawcy należy się spadek. Jeżeli dział spadku jest dokonywany zgodnie z prawem, to dziecko musi otrzymać odpowiedni zachowek. Ma również prawo do walki o takowy, jeżeli zostało pominięte w testamencie zmarłego. Najważniejszymi dokumentami w przypadku sprawy spadkowej zmarłego są akt urodzenia, który potwierdzi podczas stwierdzenia nabycia spadku prawo do otrzymania wyżej wymienionego przez nieślubne dziecko.
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!