O co chodzi w podatku węglowodorowym?

gaz

W ostatnim czasie Sejm zgodził się na wprowadzenie modyfikacji w ustawie na temat podatku węglowodorowego. Oznacza to wielką rewolucję w procesie wydobywczym i przyłączenie niezbędnych modyfikacji. Na jakich zasadach będzie liczony podatek? Czy planowane zmiany są niekorzystne dla najbardziej zainteresowanych?

Po pierwsze należy wyjaśnić, że powodem poprawek była potrzeba uregulowania starych przepisów, które przestały pasować do aktualnych technologii i innowacji. Poza tym ustawodawcy skupili się na rzetelnym podziale zysków (dla państwa i prywatnych przedsiębiorstw wydobywczych).

Prawo dotyczy objęciem podatkiem pozyskiwaniem kopalin (gaz ziemny, gaz łupkowy oraz ropa naftowa) w granicach 1,5-4% w zależności od złoża. Jednocześnie w życie wejdzie podatek węglowodorowy równy 0,25% w nawiązaniu do stosunków między przychodami a rozchodami.

Należy wspomnieć, że podatek nie dotyczy firm, które charakteryzują się niską produktywnością i wykazują małe zyski. Dodatkowo termin wdrażania projektu został odłożony na 2020 rok.

red. Justyna Błahut
biznespodatki.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!