Problem uzależnień współcześnie

terapieodwykowe

Obecnie mówimy o uzależnieniach coraz więcej i dlatego wydaje się że waga problemu jest znana i zrozumiała. Wiele osób uważa, że problem dociera do szerokiego grona ludzi. W praktyce niestety jest inaczej, ponieważ działania służące walce z nałogami są nikłe albo też żadne. Instytucje publiczne, społeczne nie podejmują w tym kierunku żadnych działań. Słychać niekiedy rozmowy o tym jak szkodliwe są uzależnienia, w praktyce jednak okazuje się, że te same osoby nic nie robią, by z tym sobie poradzić. Bierność również jest tutaj czynnikiem powodującym rozwijania się uzależnień, dlatego ten problem ma rzeczywiście poważny charakter. A osoba uzależniona jak wiadomo nigdy nie będzie uważać, że ten problem jej właśnie dotyczy.

Sprawą bezdyskusyjną będzie to, że uzależnienie zawsze powoduje określone skutki psychiczne i fizyczne, dlatego szersze omówienie tego tematu wydaje się wskazane.

Problem uzależnień ogólnie

Uzależnienie to takie pojęcie, które nie jest definiowane ani w encyklopediach ani w dokumentach Kościoła czy leksykonach, nie ma tam również definicji słowa nałóg. Wydaje się że pomocne będzie tutaj odwołanie się do angielskiego słowa addiction, słowo to wywodzi się z łacińskiego addictus i oznacza osobę, która została oddana wierzycielowi za nie możność spłacania własnych długów. Był to coś na kształt ubezwłasnowolnienia.

Uzależnienie ze względu na swoje negatywne skutki już dość dawno było tematem studiów psychologicznych, biologicznych i społecznych. Zawsze podkreślano, że to problem złożony i istnieje wiele źródeł, które mogą prowadzić do uzależnienia. Wymienić można między innymi alkohol hazard, odżywianie, leki, Internet, praca nikotyna czy seks. Nałogi działają tak, że niszczą człowieka powoli ale bardzo skutecznie i na dłuższą metę. Walka z uzależnieniami będzie bardzo trudna i dlatego właśnie warto podejmować ten temat, często pomocne będzie tylko prowadzenie dobrej psychoterapii.

Współcześnie takim częstym problemem będzie między innymi uzależnienie od internetu. Osoby, które mają taki problem nie kontrolują swojego czasu spędzanego w sieci. Najczęściej skupiają się na takich formach rozrywki jak gry, chaty, portale społecznościowe i grupy dyskusyjne. U takich osób pojawia się również zaburzenie cyklu dobowego. Dlatego bardzo charakterystyczne jest to, że nocami w sieci można spotkać zawsze praktycznie te same osoby. Właśnie największy ruch w godzinach nocnych będzie związany z osobami uzależnionymi. Skutki będzie można niwelować dobrze prowadzoną psychoterapią.

Takim najbardziej rozpowszechnionym uzależnieniem nadal będzie alkoholizm. Choroba alkoholowa polega na tym, że traci się zupełnie kontrole nad ilością spożywanego alkoholu. Osoba uzależniona po spożyciu odczuwa pozorną przyjemność somatyczną i psychiczną co sprawia, że gdy alkohol się ulotni zacznie się pojawiać chęć ponownego wypicia, by wrócić do tego dobrego stanu, w którym mieliśmy odpowiednie samopoczucie. Uzależnienie od alkoholu będzie powodować dalej poważne problemy zdrowotne.

Sprawdź więcej na: terapieodwykowe.pl
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!