Rekordowy styczeń 2013 r. na Towarowej Giełdzie Energii

– Łączny obrót energią elektryczną: 9,234 TWh – wzrost o 191% r/r

– Rynek Terminowy Towarowy (RTT) – najwyższy styczniowy obrót w historii TGE – 7,281 TWh, w porównaniu do stycznia 2012 roku wolumen obrotu wzrósł o 356 %.

– Rynek Dnia Następnego (RDN) – największy miesięczny wolumen od początku istnienia tego rynku – 1,951 TWh, ponad 24% wzrost r/r

 

Obrót na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE, wyniósł w styczniu br. 9,234 TWh. Stanowi to wzrost o 191 % licząc rok do roku.

 

„Tak wysoka płynność to efekt wielu czynników, począwszy od dojrzałości hurtowego rynku energii w Polsce po poziom cen – dziś za 1 MWh energii płacimy o ok. 50 zł mniej niż rok temu. Z tego powodu odbiorcy przemysłowi kontraktują w długim horyzoncie – aż 55% obrotów w styczniu 2013 r. na Rynku Terminowym Towarowym było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym.”– powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

 

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych w styczniu 2013 wyniósł 3,365 TWh i był niższy w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku o 28% (4,676 TWh w styczniu 2012).

 

W styczniu 2013 roku średnie dziennie zapotrzebowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wyniosło 476 592 MWh. Średni dzienny wolumen zakontraktowanej energii na TGE z dostawą przypadającą w styczniu 2013 wynióśł 279 680 MWh.

 

Porównanie wolumenu zakontraktowanej energii elektrycznej na TGE i dziennego łącznego zapotrzebowania KSE w styczniu 2013 roku (MWh)

 

 

Rynek Dnia Następnego (RDN) – najwyższy miesięczny obrót w historii RDN na TGE

 

Obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w styczniu 2013 r. 1,951 TWh, osiągając ponad 24% wzrost licząc rok do roku. Wolumen ten jest największym miesięcznym wolumenem od początku istnienia RDN.

 

Średni dzienny obrót ukształtował się na poziomie 62 947 MWh, przy minimum 49 064 MWh i maximum 78 481 MWh.

 

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 171,81 PLN/MWh (wzrost m/m o 9,14 PLN). Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, wyniósł 186,98 PLN/MWh (spadek m/m o 5,28 PLN).

 

Obroty Miesięczne od początku istnienia RDN / Monthly Volumes (MWh)

 

 

Rynek Terminowy Towarowy (RTT)- najwyższy styczniowy obrót w historii TGE

 

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu 2013 roku wyniósł 7,281 TWh. W porównaniu do stycznia 2012 roku, wolumen obrotu na RTT wzrósł o 356 %.

 

Skala obrotów na RTT w porównaniu do poprzednich miesięcy pokazuje, że członkowie TGE rozpoczęli już kontraktację na rok następny.

 

Większość – bo aż 55% obrotów w styczniu 2013 r. – było dokonanych na kontraktach z dostawą w roku następnym. Najbardziej płynnym kontraktem był kontrakt z dostawą w roku 2014 r., o profilu BASE – BASE_Y-14. Łączny obrót na nim w styczniu 2013 r. wyniósł 3 959 520 MWh. Średnio ważona wolumenen cena transakcyjna dla tego kontraktu wyniosła 167,15 PLN.

 

Obroty Miesięczne / Monthly Volumes (MWh)

 

 

 

Źródło: Materiał prasowy
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!