Rynek pracy: na zachodzie powiało optymizmem

praca

Aż 58% pracowników mieszkających w województwach: zachodnio-pomorskim, lubuskim i wielkopolskim spodziewa się podwyżki wynagrodzenia w najbliższym czasie – wynika z badania przeprowadzonego przez Millward Brown na zlecenie Work Service S.A. Mniejszymi optymistami są mieszkańcy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, wśród których 42% pracujących liczy na wzrost swojej płacy.

Jaskółek zwiastujących poprawę na rynku pracy od kilku miesięcy mamy już kilka. Niższe z miesiąca na miesiąc bezrobocie, wyższe przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, kolejne informacje o nowych inwestycjach i związanych z nimi miejscach pracy. Do tego dochodzi coraz lepszy nastrój panujący wśród samych pracowników, o czym świadczą ich oczekiwania płacowe, które były przedmiotem naszego badania – mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service S.A.

Najwięcej optymistów mieszka w regionie północno-zachodnim obejmującym województwa zachodnio-pomorskie, lubuskie i wielkopolskie. Aż 58% mieszkających tutaj pracowników wierzy, że w najbliższych miesiącach otrzyma podwyżkę. To o 9 p.p. więcej niż wynik dla całej Polski (49%). Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service S.A., podkreśla, że optymistyczne oczekiwania w tym regionie Polski to wynikowa przede wszystkim dwóch czynników.

Z jednej strony, w Poznaniu i okolicach wkrótce wystartują długo oczekiwane inwestycje, na potrzeby których są prowadzone rekrutacje. Wiemy, że wiele firm ma problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników i fizycznie używa narzędzi, żeby ich pozyskać. Mam tutaj na myśli np. ponoszenie kosztów dowozu pracowników przez firmy nawet do 75 km. Tego zjawiska nie ma w północno-wschodniej i wschodniej części Polski, co potwierdza rozwarstwienie kraju. Z drugiej strony, ważną rolę odgrywa położenie geograficzne. Bliskość niemieckiego rynku pracy sprawia, że mieszkańcy województwa lubuskiego czy zachodnio-pomorskiego, oczekują od polskich pracodawców coraz lepszych warunków finansowych. Jeśli ich nie otrzymają, są gotowi wyjechać za pracą do naszego zachodniego sąsiada– podkreśla Inglot.

Większe zatrudnienie i większa walka o pracownika wiąże sią albo z nowymi inwestycjami albo z rozwojem już istniejących przedsięwzięć.

Z tymi czynnikami na mniejszą niż w pozostałych regionach Polski skalę mamy do czynienia w pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim. Stąd wskaźnik oczekiwań wzrostu płacy jest niższy i wynosi 42% – mówi Krzysztof Inglot.

Z naszego badania wynika, że choć są regiony, w których optymizm Polaków w kwestii podwyżki wynagrodzenia jest większy niż ogólnopolski wynik, to właściwie nie ma części Polski, w którym duża część zapytanych pracowników spodziewa się obniżenia swojej płacy. To sprawia, że zaczynając od większych metropolii, powoli w całej Polsce pracodawcy staną przed faktem podniesienia wynagrodzenia polskiemu pracownikowi i wejścia w konkurencję płacową z sąsiadującymi firmami. Dodatkowym argumentem za takim stanowiskiem jest zapowiedziana przez rząd kolejna podwyżka płacy minimalnej, która oznacza dla pracodawcy większą presję społeczną– mówi Tomasz Hanczarek.

Metodologia badania:

Dane zaprezentowane w materiale prasowym są częścią Barometru Rynku Pracy 2 i zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=522) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1004 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w czerwcu 2014 r.
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!