Tag Archives: działalność gospodarcza


Jak działa spółka europejska?

Każdy właściciel, który planuje rozwój swojej działalności i przeniesienie usług również poza granicami, musi pomyśleć o założeniu spółki europejskiej. Z..

Jak działa spółka komandytowa?

W grupie spółek osobowych ogromnym zainteresowaniem cieszą się spółki komandytowe, które otwiera się w ramach jednego przedsiębiorstwa, składają się z..


Czym są opłaty produktowe?

Wstąpienie do Unii Europejskiej oznaczało dla przedsiębiorców wiele zmian. Wzrosła świadomość, głównie w kwestii zanieczyszczenia środowiska i poruszono tematy związane..

Kto reprezentuje spółkę jawną?

Każdą spółką jawną kieruje przedsiębiorstwo. Posiada odrębny majątek oraz wspólników. Jednak każdy członek musi zobowiązać się do bezpłatnego działania dla..