Zasady likwidacji spółek różnego rodzaju

Założenie spółki wiąże się zazwyczaj z określonymi nadziejami. Przedsiębiorca chce utrzymać przedsiębiorstwo oraz czerpać z niego określone dochody. Jednak pomimo dobrego planu i działalności przez pewien czas, nie zawsze spółka ma okazję trwać przez lata. Wymagana bywa jej likwidacja. Jej przyczyny bywają różnorodne, lecz niezależnie od nich koniecznej jest przeprowadzenie procesu likwidacji. Jest on determinowany przez rodzaj spółki.

Likwidacja – na czym polega?

Likwidacja spółki to proces, polegający na zakończeniu działalności oraz wszystkich spraw spółki. Proces ten odbywa się, niezależnie do przyczyny, jaka stoi za likwidacją przedsiębiorstwa. Zazwyczaj proces ten wymaga od 6 do 12 miesięcy działań. Jeżeli dotyczy spółek kapitałowych oraz osobowych za cel likwidacji ma się zakończenie wszystkich otwartych spraw spółki, niezależnie od ich aktualnego stanu, jak również spieniężenie posiadanego przez spółkę majątku, o ile taki jeszcze istnieje.

Proces likwidacji powinien być przeprowadzony tak, aby być w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Dotyczy to przede wszystkim powiązania z Kodeksem spółek handlowych obowiązującym od 15 września 2000 roku.

Zanim spółka ostatecznie zostanie wykreślona z rejestru, cały czas ma osobowość prawną. Jej nazwa jest cały czas stosowana, choć wymagane jest dodanie do niej „w likwidacji”. Dobrze jest pamiętać, że już w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej, że w przypadku spółki kapitałowej nie ma możliwości zrezygnowania z procesu likwidacji. Jest niezbędna, zanim wykreślenie z rejestru będzie możliwe.

Kilka kroków likwidacji spółki

Przebieg likwidacji bywa skomplikowany na pierwszy rzut oka. Nie można go ograniczyć jedynie do hasła: likwidujemy. Jest procesem, który składa się z kilku etapów i powinien zająć się nim albo profesjonalista, albo członek lub członkowie zarządu. Przeprowadzenie likwidacji przy pomocy zarządu jest przewidziane przede wszystkim dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Żeby nie uchybić przepisom warto poznać kilka podstawowych kroków w likwidacji, tj.:

 1. Zebranie i przygotowanie dokumentów związanych ze spółką i procesem likwidacji;

 2. Powołanie likwidatora albo profesjonalnego, albo członka zarządu, albo komplementariusza;

 3. Zamknięcie po zakończeniu spraw spółki;

 4. Wygaszanie, aż do momentu całkowitego zamknięcia działalności spółki;

 5. Dokładne sporządzenie sprawozdań finansowych spółki, jak również sprawdzenie ich kompletności;

 6. Ogłoszenie likwidacji spółki w Monitorze Gospodarczym i Sądowym;

 7. Wyrejestrowanie spółki z każdego urzędu, w którym była zarejestrowana oraz z sądów;

 8. Zorganizowanie prawidłowego i bezpiecznego przechowania dokumentacji, która pozostaje po zlikwidowanej spółce.

Spółki osobowe – likwidacja

Do spółek osobowych należą przede wszystkim:

 1. Jawne,

 2. Komandytowe,

 3. Komandytowo-akcyjne.

Sposób likwidowana spółek osobowych jest mniej czasochłonny i skomplikowany od likwidacji spółek komandytowych. Główną różnicą jest fakt, że nie każda musi przejść proces likwidacji, aby być wykreśloną z rejestru. Jedynie spółka komandytowo-akcyjna powinna mieć za sobą taki proces, aby zakończyć poprawnie swoją działalność.

Spółka jawna kończy swoje istnienie szybko. Wystarczy, że wykreśli się ją z odpowiedniego rejestru sądowego. Likwidacja jest tu opcjonalna. Jeżeli jednak dojdzie do niej, wówczas trzeba pozbyć się majątku spółki poprzez jej spieniężenie oraz trzeba zakończyć bieżące sprawy przedsiębiorstwa. Taka sama sytuacja jest w spółce partnerskiej i komandytowej.

Wymieniona wcześniej spółka komandytowo-akcyjna jest bardziej skomplikowana gdyż proces likwidacji musi się pojawić. Gdy przejdzie cały, wtedy dochodzi do skreślania z listy. Jej likwidację powinien przeprowadzić komplementariusz.

Spółka kapitałowa – likwidacja

Spółki kapitałowe mają bardziej rozbudowany przebieg likwidacji. Wykreślenie z rejestru nie jest możliwe, póki nie dojdzie do jego zakończenia. Chwilą rozpoczęcia procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest pojawienie się przesłanki do likwidacji, czyli sytuacji, która zgodnie z umową powstania firmy, oznacza że trzeba ją zlikwidować. Od nadejścia takiego momentu likwidator zmuszony jest kończyć sprawy spółki, spieniężać go, ogłosić, że spółka jest likwidowana w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. Dzięki temu ewentualni wierzyciele mają czas dowiedzieć się o zaistniałej sytuacji.

Spółka akcyjna z kolei rozpoczyna proces likwidacji w momencie, kiedy zarząd wyda uchwałę w tym przedmiocie. Likwidatorem bywa tu zazwyczaj członek zarządu, który zobowiązany jest spieniężyć masę spółki. Powinien zrobić to tak, żeby wierzyciele (jeśli się pojawią) mieli zabezpieczone swoje roszczenia. Kwota może być jednak za mała, wtedy dochodzi do ogłoszenia upadłości.
Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj go pierwszy!